Grzałki łazienkowe
Produkty

Grzałki łazienkowe typu GT Grzałki łazienkowe typu GT z ele- ktronicznym termostatem są uży- wane jako element uzupełniający do kaloryferów istniejących w sy- stemie centralnego ogrzewania lub służący do ogrzewania małych systemów grzejnych takich jak suszarki i grzejniki łazienkowe.

Grzałki łazienkowe typu GTX Grzałka z elektronicznym termo- regulatorem typu GTX, to urzą- dzenie służące do ogrzewania małych systemów takich jak suszarki na ręczniki lub jako dodatkowy element grzejny do kaloryferów (stalowych, alumi- niowych, miedzianych).

Grzałki łazienkowe typu MEK Grzałki łazienkowe typu MEK z elektronicznym termostatem są używane jako element uzupełnia- jący do kaloryferów istniejących w systemie centralnego ogrzewania lub służący do ogrzewania małych systemów grzejnych takich jak: suszarki i grzejniki łazienkowe.

Kontakt